top of page

Een perifere (in de ledenmaten)  klacht kan vanuit de wervelkolom komen en zal dan ook vanuit de wervelkolom te beïnvloeden zijn, maar het kan natuurlijk ook een lokaal probleem aanduiden. Een juiste en adequate analyse van uw klacht(en) is dus belangrijk bij het bepalen welke behandelvorm of behandelmethode(n) het beste resultaat geeft. 

Hieronder kunt u verdere informatie vinden over enkele veel voorkomende perifere klachtenbeelden die bij BackFysio worden behandeld

Belasting/Belastbaarheid

Stress

Kaakklachten

Whiplash

Frozen Shoulder

Bursitis

Tennisarm

Golfersarm

RSI (CANS)

Carpaal Tunnel Syndroom

Knieklachten

Osgood-Schlatter

Runnersknee

Jumpersknee

Zweepslag

Shin Splints

Enkelklachten

Hielspoor

Multiple Sclerose (MS)

Osteoprose

Overige klachten

BackFysio
bottom of page