top of page

Dry Needling is een relatief nieuwe therapievorm die sinds 2007 een onderdeel van de Fysiotherapie in Nederland vormt. De behandeling richt zich met name op die klachten waarbij spieren (vaak al langdurig) gespannen zijn en pijnklachten geven. Voorbeelden zijn hoofdpijn, nek- en schouderpijn, lage rugklachten, tennis– of golfers elleboog, e.d.

Het is een inmiddels veel toegepaste techniek om spierverhardingen, de zogenaamde ’myofasciale triggerpoints’ te ontspannen, door deze aan te prikken met een dunne acupunctuurnaald. 

Myofasciale triggerpoints zijn een hard aanvoelende plek (‘knoop') in een spier, die naast een lokale drukpijn, ook vaak pijn op andere plaatsen in het lichaam kan veroorzaken. De therapeut voelt daadwerkelijk een verharding en de patiënt voelt dat dit pijnlijk is bij aanraking. Deze triggerpoints zorgen ervoor dat spieren zich minder goed bewegen, hierdoor minder goed doorbloed worden en hierdoor kunnen verkorten (verkrampen). 

 

Dit ontspannen van actieve triggerpoints gebeurt op de volgende manier. Met een dunne acupunctuur-naald wordt de triggerpoint gericht aangeprikt. Het inbrengen van het naaldje voelt u niet of nauwelijks. Het doel hierbij is een reflex op te wekken, een zgn. 'local twitch respons’. Deze reflex is te vergelijken met bijvoorbeeld de bekende “ kniepeesreflex” waarbij met een tikje op de knie, de gehele bovenbeenspier kort wordt aangespannen. Met Dry Needling kun je echter heel gericht, alleen díe spiervezels laten aanspannen waar de triggerpoint zich bevindt. Dit heeft als gevolg dat de spier die al langere tijd in aangespannen positie zit, even kortstondig extra wordt aangespannen, hiermee een soort reset van de betreffende spiervezels bewerkstelligt waarna de spier zich weer ontspant. Dat gaat zo snel, dat u soms even schrikt, in sommige gevallen kan dat wat pijnlijk aanvoelen. De spier wordt soepeler, de bewegelijkheid vergroot en de pijn kan al direct minder zijn. Na het prikken kan je een spierpijn-gevoel beleven en dat kan een dag of twee als zodanig aanvoelen. Daarna zal de gehele spier een stuk meer ontspannen aanvoelen.

 

Bestaan de klachten langer, dan zijn er meestal meer spieren bij betrokken. Vaak breiden de klachten zich uit, ook langs de wervelkolom. Ik betrek deze spieren ook in de behandeling. Zeer belangrijk is dus dat bij aanvang van behandeling en onderzoek o.a. naar de spierketens wordt gekeken en niet alleen naar één spier. Indien noodzakelijk kunnen ook de huid en botvlies met specifieke Dry Needling technieken worden behandeld om meer effect te bereiken. Omdat ik ook aanvullende Dry Needling cursussen heb gevolgd zijn vrijwel alle spieren (rug, nek, ledematen, hoofd, kaak, hals) die klachten geven aan te prikken.

 

Dry needling is nooit een op zichzelf staande therapie en wordt altijd ondersteund met bepaalde oefeningen of advies. Dit om te voorkomen dat de triggerpoints weer net zo hard terugkomen als ze gekomen zijn. Hierbij combineer ik veelal meerdere therapievormen en komen de oefeningen van de McKenzie therapie vaak van pas. 

Dry needling

BackFysio
bottom of page