top of page

Stress

Stress: “Angststoornis. De patiënt kan last hebben van een verhoogde prikkelbaarheid, slaapstoornissen, concentratiestoornissen, interesse en initiatief verlies en een negatief toekomst beeld.”

Overspannen: “De patiënt heeft last van een verhoogde prikkelbaarheid, slaapstoornissen, concentratiestoornissen, interesse en initiatief verlies, een negatieve toekomst verklaring en verminderde geestelijke spankracht veroorzaakt door een langdurige wanverhouding tussen geestelijke en lichamelijke draagkracht van een individu enerzijds en de sociale draaglast, door de omgeving anderzijds.”

Posttraumatisch stress syndroom: “Angststoornis gedurende langer dan een maand als gevolg van blootstelling aan een ernstig traumatische ervaring. De klachten bestaan uit herbeleving van de ervaring in de vorm van niet te onderdrukken herinneringen, nachtmerries en illusies. Daarnaast heeft de patiënt last van een verhoogde prikkelbaarheid, slaapstoornissen, concentratiestoornissen, interesse en initiatief verlies en een negatieve toekomst verklaring. De klachten komen overeen met die van Stress, alleen is er bij het posttraumatische stress syndroom vaak ook sprake van:

derealisatie, onthechting en depersonalisatie.”

BackFysio
bottom of page